Transzlégzés Estek

Újra indulnak a Traszlégzés-Holotroplégzés folyamatok a Jógastúdióban havonta egy alkalommal.
 
A  következő FOGLALKOZÁSOK IDEJE:
2023. Szeptember 23.,
           Október 21.,
           November 18.,
           December 16. szombat 16.00-19.00 óráig.
 
AZ EST TEMATIKÁJA:
16.00 tájékoztató előadás a módszerről,
17.00 előadás a tematikus légzésről
17.00-18.20  maga a légzés folyamat
18.30 az átélt tapasztalatok megbeszélése.
 
A légzésgyakorlás hatására az egyén elméje változó tudatállapotba kerül. Itt van lehetősége az egyénnek megoldani azokat a problémáit, amelyek valamilyen érzelmi elnyomás miatt fennállnak, legyen az fizikai betegség, vagy mentális zavar, stressz okozta életminőség romlás.
GYERE ÉS PRÓBÁLD KI A VÉGTELEN SZABADSÁG ÉRZÉSÉT, A LÉGZÉS TRANSZPERSZONÁLIS (egyénen túli), ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HATÁSÁT!
 
A testünk minden traumát őriz. A légzés szerepe ezeknek az elnyomott érzéseknek a feldolgozása, átfordítása. A légzéstréning módszere kétféle módon hoz létre transzállapotot, azaz változó tudatállapotot.
Ezen az estén a légzés intenzitását gyorsítva hozunk létre módosult tudatállapotot, ahol az érzések, gondolatok, először felerősödnek, majd ezt követően alakul ki a transzállapot, amelynek célja, hogy az egyén problémái érzelmi ragaszkodás nélkül, kívülről is láthatóvá váljanak, és megértésre kerüljenek.
 
Ebben az állapotban a mindennapi gondolkodás kikapcsol, de a gyakorló tudja, hogy mi történik vele, tudja, hogy itt és most lélegzik, kétféle tudatállapotot működtet egyszerre.
 
Ezáltal a transzlégzés egy belső utazás az önvalóba, az egyén saját világába, azokba az előzetes élményekbe és tapasztalatokba, amelyből fennáll mindenkinek a rendszere. A légzés szerepe kapcsolatot kiépíteni a tudatos és tudatalatti elme működése között. Ilyenkor az emberek ösztönösen azonosítani tudják problémáikat, felismerik azt a teret és időt, amikor az elkezdődött. Olyan emlékekre, érzésmintákra látnak rá, éreznek rá, amelyeket nem a fejük őriz, hanem a test struktúrája. Ezt hívják sejtmemóriának. Olyan korai emlékekre gondolok itt elsősorban, ahol az agy még nem barázdálódott, az agyi szinapszisok még nem alakultak ki, emlékképeket még nem őriz az elme, de érzések, érzésminták már érnek minket a külvilágból.
 
Amikor az elnyomott érzések feldolgozásra kerülnek szinkronicitás jön létre az életben. Az ember élete átrendeződik, a dolgok sikerülnek, az egyén külső segítséget kap. Amikor az ember kilép az önsajnáló, önszabotáló programokból, akkor tudja saját életét élni, irányítani azt, akkor tudja a saját életútját követni.
 
AZ EST TÉMÁJA: Polaritás pontok a  testben,
                                  Három prána, tóruszenergiák.
 
A folyamatot VEZETI: Molnár Erika légzéstréner
 
Az est DÍJA: 8000 Ft.
Jelentkezés: jogaharaszti@gmail.com

 

jóga haraszti vonal